Jägarskolan

Bassholma Center

-  

Det bästa valet

för din

Jägarexamen!

 

Jägarexamen på

Jägarskolan

Bassholma Center 

innehåller följande delar:

 

   * Teori med ca 15

     träffar

   * Studiebesök hos

     vapen- och ammuni-

     tionsexpert

   * Simulatorskytte

   * Besök i vilthägn

   * Avståndsbedömning

   * Säker vapenhantering

   * Skytteträning** med

     hagelskytte och

     kulskytte på skjut-

     bana

     **självkostnadspris

 

 

 

Jägarskolan Bassholma Center

      Jägarskolan

 Bassholma Center

 

Ta din Jägarexamen

hos oss - här får du både

praktik och teori blandat

med många spännande

naturupplevelser!

Vi kör både höst och vårkurser, nästa kurs:

Våren   2024.

Start 4/3 kl. 18.30

Höst 2023 är inställd!

För att starta kursen bör vi vara 6 - 7 delt.

Skicka gärna en intresseanmälan på min mail, så vet jag mer och kan kontakta er.

Anmäl dig nu och försäkra

dig om en plats på nästa

kurs! 

 

Vi har kursledare med

mångårig erfarenhet!

 

Har du frågor? 

Ring Ken Hougland 

0708-28 50 90

eller maila 

ken.hougland@gmail.com

 

Jägarskolan

Bassholma Center

Ekerödsvägen 112

266 95 Munka-Ljungby