Jägarskolan

Bassholma Center

-  

Det bästa valet

för din

Jägarexamen!

 

Jägarexamen på

Jägarskolan

Bassholma Center 

innehåller följande delar:

 

   * Teori med ca 15

     träffar

   * Studiebesök hos

     vapen- och ammuni-

     tionsexpert

   * Simulatorskytte

   * Besök i vilthägn

   * Avståndsbedömning

   * Säker vapenhantering

   * Skytteträning** med

     hagelskytte och

     kulskytte på skjut-

     bana

     **självkostnadspris

 

 

 

Jägarskolan Bassholma Center

      Jägarskolan

 Bassholma Center

 

Ta din Jägarexamen

hos oss - här får du både

praktik och teori blandat

med många spännande

naturupplevelser!

Vi kör både höst och vårkurser, nästa kurs:

Våren   2023.

Start 6/3 kl. 18.30

Höst 2022 är inställd!

Anmäl dig nu och försäkra

dig om en plats på nästa

kurs! 

 

Vi har kursledare med

mångårig erfarenhet!

 

Har du frågor? 

Ring Ken Hougland 

0708-28 50 90

eller maila 

ken.hougland@gmail.com

 

Jägarskolan

Bassholma Center

Ekerödsvägen 112

266 95 Munka-Ljungby