Jägarexamen på Jägarskolan Bassholma Center 

Att ha Jägarexamen är obligatoriskt för att kunna äga

jaktvapen och att avlägga Jägarexamen är ett självklart

krav för en blivande jägare. En komplett Jägarexamen

består av en teoretisk del med frågor om lagstiftning,

skytte, vapen, ekologi och viltkunskap samt en praktisk

del med hagelgevärsprov, kulgevärsprov och högviltsprov.

 

Vi på Jägarskolan Bassholma Center ger dig verktygen

för att bli väl förberedd och ha de rätta kunskaperna

och färdigheterna inför din examen. Vi ser till att du

får den utbildning som krävs för att bli godkänd som

jägare. Du kan se fram emot en upplevelserik framtid

i skog och mark.

 

Jägare med god utbildning och kunskap om viltet är en

förutsättning för god jakt. Ta din Jägarexamen på

Jägarskolan Bassholma Center och upptäck samtidigt

mer om djur och natur! Du lär dig allt du som jägare

behöver veta om säkerhet vid jakt, vapenlagar och ekologi.

 

Jägarskolan Bassholma Center 

Vi har mångårig erfarenhet av att utbilda blivande

jägare och är idag en av Skånes mest meriterade aktörer.

Vi följer Jägarförbundets uppsatta riktlinjer och när

du utbildar dig hos oss kan du vara säker på att få

en utbildning som verkligen håller måttet. 

 

Vi erbjuder en seriös och genomgripande utbildning

som innehåller både teori och praktiska övningar i rätt

miljö. Utbildningen ger dig en kvalificerad biljett in

i jaktens spännande värld och lägger grunden för dig

att bli en fullfjädrad jägare. Att bli jägare bygger på

en gedigen kunskap som vi erbjuder dig under våra kurser.

Därför erbjuder vi inga snabb- eller intensivkurser –

att ta Jägarexamen är ingen ”quick fix”, det är vi för

seriösa för.

 

Examen i två delar 

Efter genomgången kurs är det dags för examen.

Examensprovet består av två delar, en teoridel och

en praktisk del. Att ta jägarexamen fungerar lite

som att ta körkort. Först gör du ett teoretiskt prov

och om du blir godkänd får du göra det praktiska provet.

Båda proven leds av examinerade provledare.

 

Teoretiskt prov 

Det teoretiska provet testar dina kunskaper om

lagstiftning, skytte, vapen, ekologi och viltkunskap.

Provet består av 70 flervalsfrågor och tar 60 minuter.

Du måste svara rätt på minst 60 av frågorna för att

få göra det praktiska provet.

 

Praktiskt prov 

Det praktiska provet sker på någon av Svenska Jägare-

förbundet godkänd provbana består av tre delar: hagel-

gevärsprov, kulgevärsprov och högviltsprov. Du ska visa

att du kan hantera dina vapen på ett säkert och tryggt

sätt. Du får skjuta mot olika former av mål såsom

stillastående älgfigurer, löpande älgfigurer och lerduvor.

--------------------------------------------------

 

_DSC0497

Vi startar två nya kurser i vår - höst,

anmäl dig i tid, de brukar snabbt bli

fulltecknade!

 

Kurstarter, våren 2024 sker den 4 mars.

Höstkursen 2023 är inställd.

kl. 18.30 Jägarskolan Bassholma Center.

 

Våra kursledare är erfarna jägare och utbildade av

Svenska Jägareförbundet.

 

I utbildningen vid Jägarskolan Bassholma Center ingår hela

den teoretiska utbildningen, praktiska övningar,

studiebesök, föreläsningar och skytteövningar i 

skyttesimulator, och på skjutbana*.

* till självkostnadspris 

 

Studietiden består av ca 15 träffar à 2,5 tim. inkl. rast. 

 

Studiematerial ”Jägarskoleboxen” kan beställas via

Svenska Jägareförbundets hemsida https://jagareforbundet.se.

 

Studiematerialet införskaffas av kursdeltagarna själva

och ska vara med vid första träffen.

   

Jägarexamen

 

Avgift för kursen är 4 200:-*.

Faktura skickas efter anmälan. 

  *avgift för examination - teoretiskt och praktiska prov - tillkommer

 

Ken Hougland 0708-285090 

ken.hougland@gmail.com