Styckningskurs

Lär dig stycka och ta hand om det du eller ditt jaktlag har

skjutit.

Viltet i våra skogar är en unik resurs som bör tas om hand

på bästa sätt, hela vägen från skott till gryta.

Vi kan skräddarsy en styckningskurs för din grupp.

Kursen innehåller teori, förevisning och praktik där vi

tillsammans styckar ett eller flera vilt.

 

Kursinnehåll styckningskurs

• Efter skottet, hur gör man då?
• Hygienaspekter i skogen och slaktboden
• Hur tar man trikinprov och varför?
• Styckning i teorin
• Vad behöver man för utrustning för att stycka ett vilt?
• Praktisk förevisning av anatomisk styckning
• Paketering och märkning samt hållbarhet av viltkött
• Vad kan man göra av de olika styckdetaljerna?

Kursinnehåll flåkurs

• Efter skottet, hur gör man då?
• Hygienaspekter i skogen och slaktboden
• Etiska aspekter på vilthantering
• Praktisk förevisning av flåning.
• Vad behöver man för utrustning?

 

Förfrågningar om kursinnehåll

Ken Hougland 0708-285090

Hjort