Anmälningsvillkor

Start och kallelse

Före start får du en kallelse med faktura och den information du behöver ha inför kursen. Fakturan ska vara betalad före kursstart, måste vi skicka en påminnelse kan du komma att debiteras en påminnelseavgift.

Anmälningsvillkor

Vid anmälan och återtagande av anmälan följer vi konsumentlagstiftningen. Tänk på att en anmälan till en kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor:

Ångerrätt

Du har enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela oss senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan.

Om du anmäler dig via webben får du ett e-postmeddelande som bekräftelse. Om du anmäler dig via telefon får du en muntlig bekräftelse i samband med telefonsamtalet. Om du ångrar din anmälan, ange tydligt vilken kurs det gäller samt dina personuppgifter. Får vi din avbokning senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan har du rätt att få tillbaka hela din inbetalda avgift från oss, inom 30 dagar. Detta gäller dock inte om du påbörjat kursen.

Vill du ångra din anmälan kontaktar du oss på telefon 0708-285090 eller mail ken.hougland@gmail.com.

Avanmälan

Förutom vad gäller ångerrätten (se ovan) är anmälan bindande. Om du avanmäler dig när tiden för ångerrätten löpt ut, har vi rätt att ta ut en administrationsavgift. Storleken på avgiften beror på våra administrationskostnader, men uppgår till minst 100 kronor. Om du avanmäler dig efter kursstart är du skyldig att betala full kursavgift.

Studieavbrott

Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt studiehinder, t.ex. på grund av sjukdom styrkt med läkarintyg, att du flyttar från orten eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den ej utnyttjade delen av kursavgiften. Du får också betala en administrationsavgift på minst 150 kronor.

Inställd kurs

Tvingas vi ställa in en kurs har du alltid rätt att återfå avgiften du betalt. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att återta din anmälan och återfå hela den betalda avgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkten för sammankomsterna.

Reklamation

Vid reklamation gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

Läs mer om konsumenttjänstlagen på Konsumentverkets webbplats.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att göra en bokning. Genom att godkänna köpvillkoren och genomföra din beställning intygar du att du har målsmans tillstånd.

Hantering av personuppgifter

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina uppgifter om namn, adress, e-post och vilken verksamhet du deltar i hos oss.
Uppgifterna använder vi också för att sända dig information om kommande verksamhet och när vi utvärderar vår verksamhet i form av enkätundersökningar.

Här görs anmälan


    


Studietid

Kursens består av ca 15 träffar à 2,5 tim.

Studiematerial

I avgiften för din kurs ingår inte studiematerial.Du införskaffar själv studiematerial som skall vara med vid kursstart. Beställs lämpligast på Svenska Jägareförbundets hemsida. Finns naturligtvis på fler platser för beställning. Om förseglingen är bruten på litteraturen/materialen kan du inte återlämna det.

 

Från och med den 1 januari 1985 ska Jägarexamen avläggas om man

  1. för första gången ska ha tillstånd att inneha jaktvapen
  2. vill ha tillstånd att äga ett jaktvapen av annan typ än man redan fått tillstånd att inneha